Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ehitusmaterjalide kuivamise aeg

Niiskus põhjustab hoonetele palju kahjustusi. Seepärast keskendusid mitmed värvisektori osapoolt ehitusmaterjalide kuivamisajale, avaldades üheskoos brošüüri, mis on mõeldud ehituspartnerite juhendamiseks ja toetamiseks, et ehitusel niiskusest põhjustatud kahju teket oleks võimalik vältida või minimeerida.
Flügger, PP Mestermaling, Beckers, Beck & Jørgensen, Dana Lim, Dyrup, Jotun, Keim, + Plus Malergrossisten, Nordsjö, Sigma Coatings, Starki ja Taani maalritöösturid on avaldanud ühiselt info brošüüri hoone põhisõlmede kuivamisaegade kohta . Selliselt on võimalik vähendada niiskuskahjustustest tulenevaid remondikulusid.
Ehitussektoris on paika pandud,et lõppviimistletud värvipinnad on defekti vabad, Seetõttu on ehitusobjektil hulk parameetrid, mida tuleb nii hoone planeerimisel kui ehitustööde käigus silmas pidada. Viimistlustööde käigus on ehitusobjektil hulk parameetrid, mis mõjutab värvitööde kulgu ja kvaliteetu kuid mitte ainult viimistlustöid aga ka muid ehituse osi.
Mõningai oluliseimaid punkte käsitletakse antud brošüüris. Neid mõjutegureid peab arvestama juba hoone projekteerimisel ja ka ehitustööde planeerimise ajal mis omakorda võib mõjutada ehitusplaani.
Kuid ainult sellisel viisil on võimalik tagada professionaalselt hästi läbiviidud ja teostatud värvimistöid .