Flüggeri ajalugu

Flüggeri firma asutati aastal 1783. Hamburgis. Taanis firma tegutseb talates aastast 1890.

2021: Flugger – uus juhtkond.

Ulf Schnacki poeg Sune Schnack astus tegevjuhi kohale 1. aprillil 2021, siis kui Jimmy Mortensen otsustas tagasi astuda.

Pärast tugevat müügikasvu majandusaasta esimesel poolel ja müügi edenemisest järgnevatel kuudel tõstis Flügger veebruaris neljandat korda 2021/21 majandusaasta ülem- ja alamprognoosi. Oodatav kasum oli 215-235 miljoni Taani krooni, mis vastab 10-11% suurusele EBIT-marginaalile, mis on peaaegu kahekordselt ületab 2020. aasta juunis algselt teavitatud ootusi. Samal ajal on tulude ootused korrigeeriti vastavalt tõusutrendile 2 100-2 150 miljoni Taani kroonini. DKK.

2020: Flugger kolm korda tõstab oma finantsootusi ja käivitab kaasajastatud strateegiat.

Maailma on tabanud koroonipandeemia, mis tekitab ebakindlust nii tooraine kättesaadavuse kui ka hankestruktuuride, jaemüügitingimuste jne osas. Kuid Flüggeri kliendivood koos müügikasvuga nii era- kui ka äriklientidele on oluliselt suurenenud – eriti Taani ja Rootsi turul. Samal ajal on kontserni tulud märkimisväärselt kasvanud.

Positiivsed tulemused on tingitud mitmest tegurist, sealhulgas COVID-19 pandeemia ajal alustatud renoveerimisprojektide arvu suurenemisest, 2019. aasta novembris toimunud värvitootja Unicelli omandamise positiivsest mõjust ja tõhusast kulude juhtimisest. Tulenevalt ülalmainitust Flügger tõstis 2020/21. majandusaasta tulu- ja kasumiootusi 2020. aasta augustis, oktoobris ja novembris. Oodatavat kasumit tõsteti ~120 mln DKK-st kuni 200-215 mln DKK, mis vastab EBIT-marginaali kasvule ~6%-lt ~10%-le, mis on peaaegu kaks korda suurem kui 2020. aasta juunis algselt teatatud ootused. Samal ajal on tuluprognoosid korrigeeritud ülespoole, 2 050-2 080 miljoni Taani kroonini. DKK – esialgsest ~2 miljardist DKK-st.

Aasta 2020. suvel käivitab Flüggeri juhtkond Going Green strateegia. Strateegia koosneb kuuest põhisuunast, mis loovad aluse edasiseks kasvuks ja võimaldavad Flüggeril jätkata investeerimist uutesse algatustesse ning luua väärtusi aktsionääride ja klientide heaks. Lisaks sellele Flügger oma strateegia raames püstitas nii lühiajalisi kui ka pikaajalisi jätkusuutlikkuse eesmärke.

2019: Flügger omandab Unicell värvitööstuse enamusosaluse paketti

Aasta 2019. novembris sõlmis Flügger lepingu Poolas Wasylkówis asuva peakorteriga värvide tootja Unicell Poland Sp. z.o.o. , mille alusel omandab 60% osalusest. Suurem Unicelli toodete osa müüakse turustajatele, DIY kauplustele ja muudele jaemüügiga tegelevatele ettevõtjatele. Firmas töötab umbes 200 inimest , aastakäive on umbes 145 miljonit Taani krooni.

2017: Flügger tutvustab uut strateegiat ja uusi väärtusi

Aasta 2017. sügisel käivitab Flüggeri juhtkond strateegiat nimetusega “Pärandi kindlustamine” ja väärtusi “Meeskond”, “Aeg” ja “Usaldus”. Keskendutakse kasumliku kasvu tagamisele ja tõhususe suurendamisele, ilma et see ohustaks põlvkonnast põlvkonda üles ehitatud kvaliteedi, kirge ja loovusel rajatud firma pärandit. Juba esimesel aastal pärast strateegia käivitamist on algatused tugevnenud ja vilja andnud ja kajastuvad lõpptulemustes.

2014: Flugger – uus juhtkond

Aasta 2014. kevadel astus ametisse uus tegevjuht, kes vaatamata suurtele ambitsioonidele pidi aastal 2015. silmitsi seisma peamiselt uue IT- süsteemiga seotud probleemidest tingitud müügi stagneerumisega ja kasumi vähenemisega. Aasta 2016 augustis astus Jimmy Mortensen uue tegevjuhina ametisse ning algatas sisemiste protsesside korrastamise ning kaupluste võrgustiku ja sortimendi konsolideerimise.

2010: Flugger pärast finantskriisi.

2009/10. majandusaasta tõi positiivseid üllatusi. Käive vähenes vaid mõne protsendi võrra ja EBIT oli veidi üle 100 miljoni Taani krooni, kuigi ootused olid poole võrra väiksemad. Selle taustal otsustas kontsern jätkata oma orgaanilise kasvu strateegiat oma kaupluste võrgustiku laiendamise kaudu Skandinaavias, Poolas ja Tšehhi Vabariigis. Kuid nõrga müügidünaamika tõttu Taanis olid oluliselt suurenenud tooraine- ja turustuskulud, seega ootused põhitegevuse, st EBITi suhtes ei ole viimaste aastate positiivsetest müügitrendidest hoolimata täitunud.

2007: Flugger tuleb rahvusvahelisele tasemele.

Aastal 2007 on välja töötatud perioodiks kuni 2010 a. Flügger Color’i Skandinaavias kaupluste arvu edasisele suurendamisele suunatud strateegia.
Samal ajal tehakse investeeringuid Poolas ja Hiinas. Need turud toetavad kasvu peale Skandinaavias saavutatud eesmärkide saavutamist. Nagu on näha, need ootused on täitunud lühiajalises perspektiivis, st aasta 2008/09 lõpus kontserni tabanud kriisini.

2004: Flugger keskendub orgaanilisele kasvule

Pärast mõne aasta jooksul stagneerunud netomüügi taustal saadud rahuldava tulu taas otsustati
seada ülemise rea prioriteediks. Firma otsustas omandada Islandi juhtiva värvitootja ja seadis prioriteediks Flüggeri värvipoe võrgustiku laiendamise peamiselt Norras ja Rootsis. Järgmise kolme aasta strateegia, st kuni 2007.a., vastas ootustele.

1999: Flugger keskendub põhitegevuse lõpptulemustele.

1998/99. majandusaastal Kontserni edukus oli alanenud. Ülemine rida – st netokäive – langes umbes 2% võrra 1 012 miljoni Taani kroonini ja alumine rida – st põhitegevuskasum EBIT – langes samuti 30 miljoni Taani kroonini. Selliste tulemuste tõttu võeti vastu:kontserni kasumlikkuse taastamisele suunatud strateegia, mis oli ka saavutatud, nagu võib näha järgnevate aastate tulemustest.

1994: Flugger keskendub Skandinaaviale

1993/94. aasta vahetusel omandatakse Rootsi suuruselt kolmas värvitehas HP Färg & Kemi AB, ning muudetakse selle nimetuse Flügger AB vastu. Norra kontserni HP liideti Flügger Norway-ga, Flüggeri Taani tütarettevõte PP Mester Maling jätkuvalt tegutseb iseseisva ettevõttena kontserni koosseisus. Järgnevatel aastatel on Flügger Groupi eesmärgiks oli saada üheks domineerivatest arhitektuurivärvide tarnijatest Skandinaavias. Norras omandatakse väiksemate värvimüüjate võrgustiku. Taanis omandatakse Põhja-Jüütimaal asuv hulgimüüja ja Rootsis puhastusvahendite tootja AdeKema. Kontsern on otsustanud laiendada oma Rootsis Göteborgi lähedal asuvat keskladu 11 500 kaubaaluse koha võrra.

1983: Flügger läheb börsile.

Aastaks 1978 kavandatud Flüggeri IPO tuli edasi lükata aastani 1983 Koldingi tehases toimunud tõsise tulekahju tõttu. IPO hind oli 875 Taani krooni aktsia eest, mis vastab tänapäevase 52 Taani kroonile aktsia eest, arvestades fondi aktsiaemissiooni ja aktsiate arvu muutusi pärast IPOd
Tänu IPOst saadud tulule – 42 miljonit krooni – mitmekesistab Flügger oma tegevust. Omandatakse Taani suurim tapeeditehas Fiona Faaborgis ning kontserni kuulub ka Taani ainus liivapaberitootja Dragon Maribos. Rootsis omandatakse pintslite ja maalritööriistade tootja Stiwex ja pintslitehas Fobo.

1975: Flügger alustab müüki eraklientidele

Kuni 1975. aastani oli Flügger tuntud kui maalritoodete tarnija. Müük eraisikutele ei olnud äritegevuse osa. Kuid aastal 1974, esimesele majanduskriisile järgneval aastal , kogesid värvikaubandus ja Flügger järsku langust, mis viis ühise kaupluseketi “Flügger Colors” käivitamiseni.

1970: Flugger ehitab uue tehase

1960ndatel aastatel oli Rödovre krunt täis ehitatud, nii et aastal 1970 tekkis uue tehase rajamises, mis oli ka teostatud Koldingis. Flügger otsustas, et uus tehas hakkab tootma üksnes vesialuselisi, keskkonnasõbralikke arhitektuurivärve. Samal aastal muudeti Flügger aktsiaseltsiks, mille tegevjuhiks sai järgmise põlvkonna esindaja, Ulf Schnacki poeg. Aktsiakapital, mis vastab omakapitalile, oli üks miljon krooni.

1958: Flügger alustab tootmist.

1. aprillil 1958 kolis ettevõte Kopenhaageni kesklinnast Rødovre’s asuvasse uude tehas- ja administratiivhoonesse. Äsja keemiainseneri kvalifikatsiooni saanud 22-aastane Ulf Schnack vastutas kõrgekvaliteediliste arhitektuurivärvide arendamise ja tootmise eest.

1948: Fluggerist saab Taani firma

Pärast Teist maailmasõda konfiskeeris Taani riik kogu Saksa vara Taanis sõjakahjuna. Mõne aasta pärast otsustas riik ettevõtte komisjoniga müüa. Ühe Taani ettevõtte juht Michael Schnack ostis ettevõtte nelja suure värvifirma toetusel.

1890: Flugger alustab tööd Taanis

1. novembril 1890 avab Saksa emaettevõte filiaali Taanis. See toimus pärast seda, kui Hamburgi emaettevõte oli alustanud müüki Taani maalritele, kellele ta soovis pakkuda kohalikku teenust.

1783: Flugger alustab tööd Hamburgis.

Daniel Flügger asutas ettevõtte aastal 1783. Tema poeg Joachim Daniel Flügger võttis firma üle aastal 1816. ning jätkas tegevust oma nime all: J. D. Flügger, Farben & Lackfabrik, Hamburg. Firma juhtis Flüggeri perekonna neli põlvkonda kuni selle vabatahtliku likvideerimiseni 1973. aastal.