Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ökomärgiste selgitus

I-tüübi ökomärgised ehk ISO 14024 standardi kohased ökomärgised on keskkonnasõbralike toodete eristamiseks mõeldud vabatahtlikkuse alusel väljastatavad märgised. Ökomärgis antakse erapooletu institutsiooni poolt tootele või teenusele, mis vastab ökomärgise andmise kriteeriumidele. I-tüübi ökomärgise väljastamisel on arvestatud kogu toote elutsükliga (sh tooraine, tootmine, pakendamine, kasutamine, utiliseerimine jne). Enamasti on I-tüübi ökomärgistel lai tooterühmade valik ning igale tootele või teenusele on ekspertide poolt välja töötatud nõuded. I-tüübi ökomärgised on enamasti piirkondlikud või rahvuslikud.

 

Euroopa Liidu ökomärgis (EU Ecolabel, Euroopa Liidu lilleke)

EÜ ökomärgistus “Euroopa Liidu Lilleke” – märk mis kinnitab toote vastavust Euroopa Komisjoni kehtestatud ökoloogilistele kriteeriumitele. Teavitab ostjat sellest, et toode on võrreldes teiste toodetega tervisele ja keskkonnale ohutum. Kogu ökomärgisega toote elutsükkel on hooliva suhtumise protsess – hoolivus nii keskkonna kui ka oma elupaiga suhtes ‒, alates tooraine tootmisest, värvi tootmis- ja müügiprotsessist ning lõpetades jääkide käitlemisega.

Register: http://ec.europa.eu/ecat/products/en/21557/flugger-a-s

Põhjamaade ökomärgis (Nordic swan, Põhjamaade luik)

PDF tutvustus SIIN

Põhjamaade keskkonnamärgis ehk Põhjamaade luik on ametlik Põhjamaade jätkusuutlikkuse keskkonnamärgis, mille asutas Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

See antakse vabatahtliku litsentsisüsteemi poolt, kui taotleja nõustub järgima teatud kriteeriume, mis on kirja pandud Põhjamaade ökomärgise poolt koostöös huvirühmadega. Need kriteeriumid hõlmavad kindlaksmääratud keskkonna-, kvaliteedi- ja tervisenõudeid. Kriteeriumid on loodud eelkõige selleks, et edendada tooteid ja teenuseid, mis kuuluvad kõige keskkonnaohutumate hulka ja võtavad arvesse muid tegureid, näiteks vaba kaubandust ja proportsionaalsust (kulu vs hüved).

Luik on võti Põhjamaade turule. Tarbijale annab Luik kindluse, et ta ostleb hoolides nii endast kui ka loodusest. 2010. aastal 20. sünnipäeva tähistanud Luik on Taani, Norra, Soome, Islandi ja Rootsi ühine vabatahtlik ja mittetulunduslik märgistus, mis kannustab ettevõtjaid tootmisel üha enam arvestama keskkonna säästmise vajadusega.

Põhjamaade ökomärgist saab taotleda 67 tooterühma toodetele – alates kätepesuseepidest kuni mööbli ja hotellideni. Tooted läbivad kontrolli, milleks kasutatakse erinevaid meetodeid, näiteks proovid sõltumatutes laborites, sertifikaatide kontroll ja pidev ülevaatus. See märk kehtib tavaliselt kolm aastat, mille järel kriteeriumid vaadatakse üle ja siis võib firma uut litsentsi taotleda.